projecten

Schoolboeken voor EPN
Als free lance design specialist was ik verantwoordelijk voor de vormgeving van de omslagen van een nieuwe generatie schoolboeken voor EPN. Dit betekende dat ik de wensen van een aantal uitgevers van vakken in het middelbaar onderwijs vertaalde in een briefing voor een ontwerpbureau. De bedoeling was dat het karakter van ieder afzonderlijk vak meer tot uiting zou komen in de nieuwe omslagen, terwijl de basisvormgeving er toch voor zou zorgen dat het als een EPN boek herkenbaar zou blijven. Het zoeken van een ontwerpbureau was onderdeel van dit project.
Lava in Amsterdam werd gekozen voor zowel het omslagproject als het nieuwe branding traject. Ik trad op als tussenpersoon tussen de uitgeefmanagers en uitgevers, de ontwerpers en de productieafdeling van EPN. Het resultaat van dit project is te zien op de site van Lava